Regulamin FIGLARIUM Centrum Zabaw

Regulamin FIGLARIUM Centrum Zabaw

  1. FIGLARIUM Centrum Zabaw (zwane dalej także „FIGLARIUM” i „Centrum”) przeznaczone jest dla dzieci, które nie ukończyły 11 roku życia.
  2. Figlarium zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług w ramach godzin otwarcia, w sytuacji gdy ilość dzieci przebywających na Sali osiągnie liczbę 90 lub w innych przypadkach, które wg oceny personelu Figlarium  mogą zagrozić bezpieczeństwu korzystających z usług Centrum.
  3. Cena biletów wstępu określona jest w cenniku FIGLARIUM. Opłata uiszczana za wstęp nie jest opłatą za opiekę nad dzieckiem. Za każde rozpoczęte 5 min. zabawy ponad czas zabawy określony biletem wstępu pobierana jest opłata w wysokości 2 zł.
  4. Opłata za wstęp do FIGLARIUM obowiązuje każde dziecko przebywającą na terenie Centrum zgodnie z cennikiem, chyba że obowiązują w określonym terminie specjalne promocje cenowe. Promocje cenowe nie ulegają sumowaniu. Wejście jednorazowe bez ograniczenia czasowego oznacza, że dziecko pozostaje w Figlarium do pierwszego wyjścia i nie ma możliwości powrotu w ramach tej samej opłaty wstępu.
  5. Wejście na poziomy wyższe niż poziom”0”, konstrukcji sprawnościowo-ruchowej, dozwolone jest wyłącznie dla dzieci powyżej 6 r.ż.
  6. Dzieci do 4 r.ż, korzystając z konstrukcji sprawnościowo-ruchowej, muszą przebywać wyłącznie na wyodrębnionym jej fragmencie w tzw. „strefie malucha”. Zabawa w „strefie malucha” możliwa jest wyłącznie w towarzystwie Rodzica.
  7. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Figlarium odpowiedzialność ponoszą Rodzice i opiekunowie.
  8. Figlarium nie sprawuje opieki indywidualnej nad dziećmi.
  9. Gdy Rodzic opuszcza Figlarium pozostawiając dziecko (powyżej 5 roku życia) w Centrum ma obowiązek zgłosić ten fakt personelowi i wypełnić formularz kontaktowy. Nie oznacza to, że Figlarium przejmuje opiekę nad dzieckiem. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka nadal spoczywa na Rodzicach.
  10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Sali Zabaw o schorzeniach lub niepełnosprawności dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
  11. Potwierdzeniem prawa przebywania dziecka w FIGLARIUM Centrum Zabaw jest paragon lub karta rejestrująca czas zabawy w Centrum.
  12. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy na czas zabawy pozostawić w szatni. Również wózki dziecięce zostawiamy w szatni, nie wprowadzamy ich za bramkę na salę.
  13. W FIGLARIUM Centrum Zabaw dzieci mogą bawić się wyłącznie w skarpetkach – również latem. W przypadku braku skarpetek można je zakupić na miejscu.
  14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem do FIGLARIUM Centrum Zabaw, nałożyć na swoje obuwie (o płaskiej, miękkiej podeszwie) folię ochronną, bądź całkowicie ściągnąć obuwie (w szczególności buty na wysokim obcasie). W strefę zabawy można wejść tylko bez obuwia. Należy przy tym pamiętać, aby nie wchodzić na teren sali zabaw boso – rodziców (podobnie jak i dzieci) obowiązują skarpetki bądź stopki. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.
  15. Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić
   w szatni lub u rodzica/opiekuna (zegarki, telefony, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy, mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w FIGLARIUM).
  16. Z urządzeń zabawowych, znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  17. Na jednej trampolinie, znajdującej się w Centrum, może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 dzieci.
  18. Na terenie FIGLARIUM Centrum Zabaw w szczególności zabrania się:
  • noszenia bransoletek, pasków, długich kolczyków, pierścionków i innych akcesoriów mogących zaczepić się o zamontowane przyrządy;
  • wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji sprawnościowo-ruchowej;
  • zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni;
  • wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochylni oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjeżdżania;
  • niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów Centrum
  • popychania innych dzieci;
  • wynoszenia piłeczek z basenów;
  • wnoszenia do „FIGLARIUM” jedzenia oraz napojów zakupionych poza Centrum;
  • spożywania posiłków i napojów poza obszarami do tego przeznaczonymi
   poza stolikami urodzinowymi i kawiarnią;
  • spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy z powodu zagrożenia;
  • wchodzenia rodziców/opiekunów na: konstrukcję, zjeżdżalnie, trampoliny, do basenu z piłeczkami. Na w/w obiekty, razem z dzieckiem, może wejść wyłącznie pracownik obsługi;
  • przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych;
  • spożywania i pozostawania na terenie Centrum pod wpływem napojów alkoholowych oraz palenia papierosów;
  • wprowadzania zwierząt.
  • bawiąc się z gumą do żucia.
  1. FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.
  2. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wizycie lub zabawie, uznane zostaną za niepowstałe w Centrum Zabaw.
  3. Za zakupiony i niewykorzystany bilet/kartę rejestrującą nie zwracamy pieniędzy.
  4. Zgubienie przez rodzica/opiekuna karty rejestrującej lub jej zniszczenie skutkuje karą pieniężną w wysokości 30 zł. Dodatkowo, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za czas pobytu dziecka w Centrum Zabaw i zakupione tu artykuły.
  5. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lub mieniu.
  6. W określonych okresach promocyjnych możliwe jest zbieranie pieczątek na karnetach promocyjnych FIGLARIUM. Pieczątki stawiamy TYLKO na początku wizyty w Figlarium, przy wejściu na salę.
  7. Zakupienie biletu/przyjęcie karty rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz z całkowitą akceptacją powyższego Regulaminu FIGLARIUM Centrum  Zabaw.
  8. Z 1 dzieckiem bezpłatnie w Figlarium może przebywać max. 2 opiekunów.
%d bloggers like this: