Regulamin URODZIN

Regulamin URODZIN

 1. Urodziny  odbywają się w FIGLARIUM Centrum Zabaw (zwane dalej „FIGLARIUM” lub „Centrum” przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie.
  Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku (gotówką).
 3. Zadatek wpłacany przez zamawiającego jest opłatą za konkretny termin i stanowi kwotę bezzwrotną.
 4. Minimalna wysokość zadatku wynosi 200 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 5. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy urodzinowej wyznaczony jest dedykowany stół urodzinowy. Czas wynajmu stołu wynosi 1 godz. 40 min, ale dzieci mogą bawić się w FIGLARIUM przez kolejne 20 min, łącznie 2 godz. (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 6. Wejście dzieci do Centrum Zabaw jest ograniczone czasowo.
 7. FIGLARIUM zapewnia obsługę personelu w czasie trwania imprezy urodzinowej.
 8. Minimalna liczba dzieci urodzinowych to 10 osób łącznie z jubilatem. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia końcowej opłaty za rzeczywistą liczbę dzieci, nie mniejszą niż deklarowana liczba dzieci wpisana w formularz rezerwacji.
 9. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu.
 10. FIGLARIUM zabrania przynoszenia własnych artykułów spożywczych na urodziny.
 11. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, przekąski itp.) dostępny jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.
 12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, musi być spożywany wyłącznie przy stołach urodzinowych.
 13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu, dodatkowych opcji oraz tortu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
 15. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o ostatecznej liczbie gości najpóźniej jeden dzień przed imprezą.
 16. W przypadku powiększenia liczby gości Organizator (prawny opiekun jubilata) dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 17. FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.
 18. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
 19. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 20. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 21. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do FIGLARIUM.
 22. FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu stołu urodzinowego.
 23. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów poza stół urodzinowy.
 24. Prowadzimy bezpłatną rezerwację stolika na terenie kawiarni FIGLARIUM Cafe dla rodziców dzieci „urodzinowych” maksymalnie na 10 osób po telefonicznym potwierdzeniu z personelem FIGLARIUM i wysłaniem potwierdzającego maila od osoby zgłaszającej rezerwację.
 25. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 26. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych oraz opis urodzin na stronie internetowej i placówce stanowią integralną część regulaminu.
 27. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje także Regulamin FIGLARIUM Centrum Zabaw.

Zmiany w regulaminie obowiązują od 1 marca 2018.

Zespół FIGLARIUM

%d bloggers like this: