Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:
  • nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
  • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych ze strony internetowej.
Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na Waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.Zmiana danychProcedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Kierownictwem FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Publikacje materiałów zdjęciowych

Zdjęcia publikowane na stronie zawierają w treści wizerunek osób odwiedzających Centrum Zabaw (Dzieci) i są publikowane za domniemaną/rzeczywistą zgodą Rodziców/Opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Dzieci do promocji FIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie poprzez udział w konkursach i zabawach organizowanych przez stronę WWW. Jeżeli którykolwiek z Rodziców/Opiekunów nie życzy sobie takiej działalności, proszony jest o wskazanie fotografii wraz z prośbą o jej usunięcie. Zmiana polityki prywatnościFIGLARIUM Centrum Zabaw w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Prawa do zdjęć publikowanych na stronie figlarium.pl

Wszystkie teksty, fotografie, filmy itd. są obiektami praw autorskich właściciela FIGLARIUM Centrum Zabaw. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda właściciela FIGLARIUM.
%d bloggers like this: